Nred Arquitectos

Month: September 2020

‘Struggling’ Bitcoin sätter ett nytt rekordhastighetsrekord och slår 150 TH / s-platån för första gången

“I Bitcoin litar vi på”, säger gruvarbetare som inte är oroliga för marknaden.

Bitcoins pris minskade med 2 000 $ under de senaste dagarna , men nätverkets hashrate har satt en ny rekordhög nivå och bryter 150 TH / s-platån för första gången i sin historia.

Hashrate är en nyckelindikator när du bestämmer hälsan i Bitcoin ( BTC ) -nätverket. Det representerar mängden global hashkraft avsedd för att bryta myntet och kan också tolkas som den mängd energi som skyddar nätverket från potentiella 51% -attacker.

Gruvearbetare är några av de viktigaste aktörerna i Bitcoin-ekosystemet, och deras fortsatta fördelning av resurser trots de senaste prisstörningarna kan vara en positiv långsiktig indikator.

Även om det bör noteras att när det gäller industriell gruvdrift innebär affärsplanering medellång till lång sikt och brukar inte påverkas av kortvarig prisvolatilitet

Den totala ekonomiska osäkerheten kan vara en annan faktor som tvingar fler företag och individer att avsätta resurser till Bitcoin-gruvdrift. en aktivitet som ofta ses som en häck mot traditionella marknader .